تبلیغات
            درب خروج اضطراری

درب خروج اضطراری
نیز نوعی از درب های ضد حریق به شمار میروند

درب فرار یا درب خروج اضطراری برای مواقع خاص

 همچون آتش سوزی و بحران های دیگر به کار گذاشته میشوند

درب خروج اضطراری باید قطعا ضد حریق باشد

چرا که بتواند مانع انتقال آتش بشود

برای خرید درب های ضد حریق خروج اضطراری با ما در تماس باشید
09194265730